Obţinerea actelor de şedere

Primul pas pentru a avea un statut legal în Belgia este înscrierea la primarie -în cazul în care doriţi sa va stabiliţi, daca nu permanent, atunci macar temporar. O data depuse actele la primarie, veţi primi vizita Poliţiei, care verifica daca într-adevar locuiţi la adresa declarata. Este recomandat sa existe numele dvs. pe sonerie şi pe cutia poştala. În cazul în care nu sunteţi gasiţi la domiciliu, veţi primi în cutia de scrisori o invitaţie de a contacta telefonic Comisariatul de Poliţie. De îndata ce aveţi documentul care atesta şederea, este bine sa va prezentaţi la primarie pentru a definitiva înscrierea. Formalitaţile s-au schimbat din luna iunie 2008: la început veţi primi o dovada de înscriere, Anexa 19 www.dofi.fgov.be/ReglementationBelgeAnnexe/n/bijlage_19.pdf şi ulterior o carte de identitate electronica, precum cea a cetaţenilor belgieni. Mai multe informaţii: www.dofi.fgov.be. Fiecare schimbare a domiciliului presupune o vizita din partea Poliţiei şi apoi înscrierea noii adrese în acte, la primarie

Kids-ID este noua carte de indentitate şi călătorie emisă pentru copiii belgieni până în 12 ani. Kids-ID permite identificarea electronică a copiilor începând cu vârsta de 6 ani şi are avantajul că este valabilă în cay de schimbare a domiciliului. Deţinătorii documentului pot circula în ţările U.E., mai puţin în Bulgaria, Lituania, România şi Slovacia. Detalii pe www.iby.rm.fgov.be.

Valabilitatea permisului de rezidenţa

Valabilitatea permisului de rezidenţa este de maximum cinci ani de la data eliberarii, în funcţie de perioada solicitata de rezidenţa. Valabilitatea nu va fi afectata daca absenţa de pe teritoriul statului belgian se încadreaza în urmatoarele limite: nu depaşeşte 6 luni într-un an de zile; mai mult de 6 luni într-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar; mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive importante precum sarcina şi naşterea unui copil, boala grava, studiu sau instruire vocaţionala, sau mutarea în interes de serviciu în alt stat membru sau într-o ţara terţa. Decesul unui cetaţean al Uniunii, plecarea sa din ţara gazda, divorţul, anularea casatoriei sau terminarea parteneriatului înregistrat NU afecteaza dreptul unui membru al familiei, indiferent daca este sau nu cetaţean al unui stat membru al UE, sa continue sa rezideze pe teritoriul statului în cauza, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii solicitate unui cetaţean al Uniunii. Copiii cetaţeanului aflat într-o astfel de situaţie pot continua sa rezideze pe teritoriul statului în cauza daca sunt înregistraţi la o instituţie de învaţamânt, pâna la completarea studiilor.

Viza de sejur prelungit D

Începând cu 1 ianuarie 2007, regimul de vize aplicabil cetaţenilor români care doresc sa ramâna în Belgia pe o durata mai mare de 3 luni este identic celui aplicat cetaţenilor estonieni, maghiari, letoni, lituanieni, polonezi, slovaci, sloveni şi cehi de la largirea precedenta a UE. Urmatoarele categorii de cetaţeni români nu mai necesita viza de sejur prelungit (tip D): persoanele ce vor exercita activitaţi independente, studenţii şi persoanele implicate în coabitare. Cei care vor lucra ca şi angajaţi au nevoie în continuare de permisul de lucru şi viza "tip D". Persoanele salariate sunt supuse unei perioade tranzitorii, timp în care nu beneficiaza de principiul liberei circulaţii a angajaţilor şi necesita înca permis de lucru. Cetaţenii români beneficiaza de o procedura accelerata de eliberare a permisului de munca (în 5 zile lucratoare) în cazul meseriile aflate în penurie în Belgia. Salariaţii au urmatoarele opţiuni: fie merg în Belgia fara ASP (viza D, de lung sejur) şi se vor adresa primariei competente pentru domiciliul lor din Belgia, în vederea obţinerii permisului de sejur (articolul 9, al.3, legea din 15.12.1980), fie vor solicita, înainte de a pleca din ţara, o ASP la reprezentanţa diplomatica sau consulara competenta pentru rezidenţa acestora. Independenţii beneficiaza de acelaşi tratament ca şi cetaţenii celorlalte state membre ale UE, ceea ce a însemnat în fapt suprimarea sistemului "PECO" existent anterior. Sursa: www.diplomatie.be/bucharest/ şi www.rombest.com. Independenţii pot obţine o carte de sejur electronica de tip E, cu valabilitatea de 5 ani. Important: Începand cu luna iunie 2008, Regatul Belgiei nu mai elibereaza cetaţenilor europeni carţi de identitate ci carţi de sejur -Attestation d'enregistrement - acestea nu permit legitimarea în cazul unei calatorii când sunteţi obligaţi sa fiţi în posesia unei carţi de identitate sau a unui paşaport.