Despre acte în general -traducere, apostilare, legalizare

Din pacate diplomele de studii traduse în ţara nu sunt acceptate la Serviciul de echivalare, chiar daca sunt apostilate (operaţie care de altfel este obligatorie). Ele trebuiesc traduse la un traducator jurat din Belgia. Apostilarea documentelor se poate face direct la Prefectura reşedinţei de judeţ de catre titulari sau rude de gradul I - FARA PROCURA- sau de catre o alta persoana împuternicita. Nu este însa cazul diplomelor universitare care mai întâi trebuie sa treaca pe la Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Inovarii şi apoi la Prefectura. Mai multe informaţii despre apostila puteţi citi aici: www.apostile.ro. Copii legalizate dupa actele româneşti se pot face la primaria localitaţii unde locuiţi în Belgia. Un document românesc tradus de un traducator jurat va trebui obligatoriu legalizat la Tribunalul de prima instanţa. Doar semnatura şi parafa nu sunt suficiente pentru a avea o traducere legalizata, acest gen fiind o traducere libera. De obicei autoritaţile cer documente traduse şi legalizate. O informaţie preluata de pe siteul Ambasadei României: toate actele eliberate de autoritaţile belgiene, folosite pentru reglementarea situaţiei cetaţenilor români, trebuie sa poarte apostila Convenţiei de la Haga. Pentru apostilare este necesara prezentarea la Ministerul Afacerilor Externe belgian, Rue de Petites Carmes no. 27, Bruxelles.

Un document prin care se împuterniceşte o persoana din România, întocmit în doua limbi (româna şi franceza/neerlandeză) poate înlocui procura obţinuta de la Ambasada. În cazul în care sunteţi înscris în Registrul de evidenţa al populaţiei puteţi cere legalizarea semnaturii la primarie, preţul este 3,75 euro. Daca nu sunteţi înscris în Belgia, puteţi cere legalizarea semnaturii la notar pentru 10-15 euro. În ambele cazuri se cere o supralegalizare-apostila; adresa în Bruxelles -Service Légalisation, Rue des Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles.