Joi, 6 iunie 2017 a avut loc la sediul EuropaNova Bruxelles o întâlnire cu doamna Ministru Andreea Păstîrnac, numită în funcţia de Ministru pentru Românii de Pretutindeni în data de 4 ianuarie 2017, unde s-a discutat prioritar despre importanța educației în limba română și demersurile necesare în vederea păstrării și afirmării identității lingvistice a românilor din afara granițelor.

A fost o întâlnire dedicată Şcolii Românești și educației, pentru a pune în lumină contribuția voluntarilor implicați în programele de predare în limba română, precum și importanța limbii materne ca element identitar pentru generațiile tinere din afara granițelor.

În acest context, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a lansat programul „Limba română, educație și comunicare” și în Belgia: copiii au primit manuale pentru învățarea limbii române, însoțite de CD-uri pentru predare interactivă.

Totodată, reprezintă o continuitate a "Seminarului despre importanța educației în limba română" care a avut loc la data de 28 mai a.c., de Ziua Românilor de Pretutindeni, pentru organizarea căruia, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a încurajat asociațiile reprezentative ale românilor din străinătate, reprezentanții școlilor duminicale, coordonate de asociațiile sau bisericile românești, profesorii de la cursurile susținute de asociațiile reprezentative din teritoriu, cât și cele organizate prin intermediul Institutului Limbii Române, să realizeze diverse materiale foto, audio și/sau video, prin care să expună activitatea lor în domeniul predării limbii române în afara granițelor și să le trimită către MRP pentru a le promova pe platformele proprii, dar și prin partenerii instituției: MpRP "urmărește să aducă în prim-plan excelența și rezultatele deosebite ale membrilor comunităților românești, ca vectori importanți în promovarea imaginii României în lume și ambasadori ai valorilor românești în afara granițelor".

Proiectul „Limba română – Educaţie şi Comunicare” privind achiziţia şi distribuirea suporturilor de curs pentru românii de pretutindeni " cooperează, în domeniul său de activitate, cu Ministerul Educaţiei Naţionale, dar şi cu alte instituţii relevante în domeniul lingvistic şi educaţional, în vederea realizării unui plan strategic de promovare a limbii române în rândul românilor de pretutindeni, având ca obiectiv menţinerea şi afirmarea identităţii lingvistice, prin programe şi proiecte comune privind accesul la educaţie în limba română." ( http://www.dprp.gov.ro/proiectul-limba-romana-educatie-si-…/ )

Strategia Naţională privind Relaţia cu Românii de Pretutindeni are ca obiectiv strategic naţional păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi emigraţie, conform standardelor internaţionale în domeniu şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti de peste hotare.

Alături de delegaţia din România, la întâlnire au mai participat reprezentanţii Ambasadei României în Regatul Belgiei: domnul Dragoș Bănescu, Însărcinat cu afaceri a.i , domnul Cătălin-Doru Hrişcă, Cosilier Diplomatic, reprezentanţi ai Asociaţiei RomBel - Români în Belgia, domnul Cornel Radu-Loghin, doamna Vicenta Neagu, Europa Nova - doamna Mirela Nita-Sandu, doamna Mihaela Costache; membri ai Consiliului Românilor de Pretutindeni (CRP) - domnul Chihaia Dumitru, precum şi profesori, părinţi, copii înscrişi la Scoala Româneasca "EuropaNova".

Au fost abordate subiecte legate de activitatea prioritară a noului minister, modificarea legislativă a Legii 229 pentru Românii de Pretutindeni, adoptată în 2007; gestionarea unui dialog interministerial: MpRP colaborează cu celelalte instituţii cu atribuţii şi competenţe în domeniile relaţiei cu românii din afară graniţelor, a drepturilor de muncă şi a protecţiei copilului, în vederea identificării modalităţilor de soluţionare şi prevenire, precum şi pentru oferirea de informaţii utile cetăţenilor români care întâmpină probleme în statele de reşedinţă.

O atenţie deosebită este dedicată includerii în mediul academic din România a unui studiu al Diasporei privind schimbările demografice, geografice, istorice, sociologice şi nevoile comunităţilor de români care trăiesc în afara graniţelor, comunităţi care au evoluat foarte mult. Altă activitate urmăreşte înfiinţarea unor Agenţii Naţionale privind Diaspora de mobilitate, reinserţia economică pe piaţa muncii; se adresează atât membrilor comunităţilor istorice cât şi noilor comunităţi.

Altă iniţiativă este Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, stabilirea metodologiei aferente şi acordurile bilaterale cu statele în care se doreşte deschiderea unor astfel de centre. (http://www.dprp.gov.ro/modificarea-legislaţiei-privind-spr…/)

Un obiectiv major îl reprezintă sprijinirea extinderii mediului asociativ şi simplificarea procedurilor de acordare a finanţărilor nerambursabile: se doreşte o viziune mai extinsă şi care să semene cu celelalte state membre ale UE. (http://www.dprp.gov.ro/mrp-organizează-seminarii-de-pregăt…/)

Aşadar „Identitatea românească a noii generaţii porneşte de acasă”: proiectul „Limba română – Educaţie şi Comunicare” ( lansat pe 8 aprilie a.c. în Marea Britanie - http://www.dprp.gov.ro/6889-2/ ) se adresează tuturor comunităţilor de români din afara graniţelor, fie că vobim despre comunităţile istorice, fie despre noile comunităţi formate după valul de emigrări succesive. Beneficiarii proiectelor primesc sprijin pentru organizarea de cursuri de limba română, cursuri şi stagii de pregătire pentru jurnaliştii români, utilizarea noilor tehnologii de comunicare în mass-media; editarea şi publicarea de reviste în limba română; cercetări asupra comunităţilor istorice; festivaluri de film şi cultură.

 

Alte informaţii privind activitatea MpRP pot fi căutate aici: http://www.dprp.gov.ro/

 

Daria Pîrvu

ROMBEL asbl