Cariera în Instituţiile Europene

Aderarea României la UE a deschis porţile catre posturi în cadrul Instituţiilor Europene. Românii pot candida atât pentru posturile deschise membrilor din toate ţarile Uniunii, cât şi pentru posturile destinate exclusiv ţarilor nou venite, România şi Bulgaria. Procesul de selecţie este prin intermediul portalului European Personnel Selection Office www. europa.eu/epso, urmând a fi modificat din 2010. Un instrument ajutator: www.euroconcurs.ro -aici gasiţi informaţii în limba româna, exemple de teste, un ghid online; mai mult, sunt organizate periodic seminarii şi training-uri în marile oraşe din ţara.

Pentru a deveni funcţionar european, „EU official”, singura modalitate este sa va prezentaţi la concurs şi sa treceţi probele de selecţie. Astfel, deveniţi laureat şi sunteţi înscrişi pe lista de rezerve. Abia atunci puteţi candida efectiv pentru un post vacant într-o instituţie. În general, selecţia cuprinde 3 etape:

1. Testele de preselecţie: se desfaşoara în a doua limba cunoscuta de candidat, sunt teste grila şi au doua direcţii principale:

a. Un test referitor la dezvoltarea Uniunii Europene şi politicile comunitare;

b. Un test de logica sau abilitaţi verbale şi numerice;

2. Proba scrisa: Un test grila în domeniul de specialitate ales de candidat şi un eseu.

3. Proba orala: interviu cu comitetul de selecţie. Procedura de selecţie se va modifica din anul 2010, urmând a fi eliminate întrebările despre UE. SUCCES!

 

 

Valorile şi simbolurile Uniunii Europene

Uniunea este fondata pe respectul pentru demnitatea umana, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a minoritaţilor. Valorile sunt comune Statelor Membre într-o societate în care prevaleaza pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea şi egalitatea între femei şi barbaţi (din Constituţia Europeana). Simbolurile UE sunt: steagul, imnul, moneda unica şi ziua de 9 Mai. Steagul cu cele 12 stele aşezate în cerc, pe fond albastru, înseamna unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezinta solidaritatea şi armonia, iar stelele reprezinta perfecţiunea (şi nu numarul statelor membre UE, cum s-ar putea crede). Consiliul Europei a decis, în 1972, ca "Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de L.van Beethoven) sa devina imnul sau, iar în 1985, Statele Membre UE l-au adoptat şi ele ca imn oficial. Nu înlocuieşte imnurile naţionale ci subliniaza aspiraţia spre valorile comune, unitatea în diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate care stau la baza Uniunii. Tratatul Uniunii Europene (1992 - Maastricht) introduce Uniunea Economica şi Monetara şi pune bazele monedei unice, iar în decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unica sa poarte numele de "euro”. De la 1 ianuarie 2002, moneda unica a intrat propriu-zis în circulaţie şi în buzunarele cetaţenilor. Reprezentarea grafica a fost inspirata de litera greceasca "epsilon", facând legatura cu leaganul civilizaţiei şi al democraţiei europene şi cu prima litera din cuvântul "Europa”. Cele doua linii paralele sunt un indicator al stabilitaţii euro. Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas catre crearea Uniunii Europene de astazi. În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi celelalte popoare ale Europei sa îşi uneasca producţiile de oţel şi carbune, ca "prima fundaţie concreta a unei federaţii europene”. Scopul era crearea unei comunitaţi în care membri sa îşi puna sub control comun producţia de oţel şi carbune - ca baza a puterii lor militare - în scopul evitarii izbucnirii unui nou razboi. Ţarile carora li se adresa prioritar provocarea -Franţa şi Germania - fusesera în razboi timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea razboi mondial aproape ca le distrusese. În 1985 s-a hotarât ca ziua de 9 mai sa devina "Ziua Europei".

 

INSTITUŢII ŞI ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

Uniunea Europeana îşi are originile în Comunitatea Europeana a Oţelului şi Carbunelui, înfiinţata în 1951 prin Tratatul de la Paris şi în Comunitatea Economica Europeana formata în 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de catre 6 state: Franţa, Germania, Italia şi Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg). În cei peste 50 de ani de existenţa, Comunitatea Economica Europeana s-a extins prin aderari succesive ale altor state europene, transformându-se într-o comunitate economica şi politica -Uniunea Europeana. În prezent grupeaza 27 de state membre şi are instituţii şi organisme cu caracteristici supranaţionale şi interguvernamentale. Uniunea Europeana nu este o federaţie ca SUA şi nici o simpla cooperare interguvernamentala precum Naţiunile Unite. Ţarile membre ramân naţiuni independente, dar îşi pun în comun suveranitatea lor pentru a obţine mai multa putere economica şi influenţa pe plan mondial, o putere la care nu ar fi putut ajunge nici una dintre ele separat. Statele îşi deleaga o parte din puterea lor de decizie catre instituţiile europene pe care le-au creat de comun acord, astfel încât deciziile luate la nivel european sa fie democratice, ţinând cont de interesele tuturor ţarilor. Cele mai importante instituţii sunt Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Curtea Europeana de Justiţie şi Curtea de Conturi. Triunghiul instituţional, format din Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeana, este cel care concepe şi dezvolta politicile la nivel european şi adopta legislaţia. Curtea de Justiţie asigura aplicarea legilor europene şi Curtea de Conturi verifica activitaţile financiare ale Uniunii. În cadrul UE funcţioneaza şi o serie de organisme cu rol specific, precum: Banca Centrala Europeana (responsabila de politica monetara), Banca Europeana de Investiţii (finanţeaza proiecte europene de investiţii şi sprijina mediul de afaceri prin Fondul European de Investiţii), Ombudsman-ul (Mediatorul) European (investigheaza plângerile privind administrarea defectuoasa în acţiunea instituţiilor şi organelor UE), Controlorul European pentru Protecţia Datelor (garant al dreptului fundamental de protejare a datelor personale ale cetaţenilor europeni).

A. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

Reprezinta cetaţenii Uniunii, iar din 1979 membrii sai sunt aleşi direct de catre aceştia. În prezent, cei peste 490 de milioane de cetaţeni din cele 27 de State Membre sunt reprezentaţi de 785 de parlamentari. Parlamentarii sunt aleşi pentru 5 ani, iar pentru perioada 2009-2014, în principiu, nu vor fi mai mult de 736. Parlamentarii europeni nu aparţin unor partide politice naţionale, ci a 7 grupuri europene: Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Grupul Socialist din Parlamentul European, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Grupul Verzilor/Alianţa Libera Europeana, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/ Stânga Verde Nordica şi Grupul Independenţa şi Democraţie. De asemenea, exista şi parlamentari independenţi. , neafiliaţi vreunui grup politic. Pâna la alegerile europene din 4-7 iunie 2009, România are 35 de parlamentari. Parlamentul European are trei mari roluri:

1. Adoptarea legilor europene împreuna cu Consiliul, pentru multe din politicile europene

2. Supraveghetor al celorlalte instituţii europene, în special al Comisiei; are dreptul de a aproba/respinge numirea comisarilor

3. Împreuna cu Consiliul împarte puterea asupra bugetului european. La sfârşitul procedurii, Parlamentul adopta sau respinge bugetul în întregimea sa.

 

Are trei sedii: la Luxemburg (sediul Secretariatului General), la Strasbourg (unde au loc sesiunile plenare, la care participa toţi membri) şi la Bruxelles (unde au loc întâlnirile comitetelor şi unele sesiuni plenare). Preşedintele Parlamentului este ales pentru 2 ani şi jumatate, iar de la 1 ianuarie 2007 funcţia este ocupata de Hans-Gert Pottering.

Comisia Europeana

Are în prezent 27 de membri, câte unul din fiecare Stat Membru, fiind independenta faţa de guvernele naţionale. Reprezentantul României, Leonard Orban, este desemnat comisar pentru multilingvism. Principalele roluri ale Comisiei sunt:

1. Sa faca propuneri legislative Consiliului şi Parlamentului

2. Sa implementeze politicile şi bugetul Uniunii

3. Sa aplice legea europeana (împreuna cu Curtea de Justiţie)

4. Sa reprezinte Uniunea Europeana pe plan internaţional.

 

Comisia este împarţita pe departamente, numite Directorate Generale, şi pe servicii. În actuala sa componenţa are mandat pâna la 31 octombrie 2009 şi este prezidata de Jose Manuel Barroso din Portugalia. Membrii Comisiei sunt aleşi o data la 5 ani, în decurs de 6 luni de la alegerile parlamentare. Ca urmare a aderarii României şi Bulgariei sunt 27 de comisari, dar începând cu noiembrie 2009 numarul se va diminua. Numarul final va fi adoptat de Consiliu, iar comisarii vor fi numiţi prin rotaţie din toate Statele Membre, pentru o reprezentare echitabila. Comisia are sediul central la Bruxelles şi birouri la Luxemburg, plus Reprezentanţe în Statele Membre şi Delegaţii în numeroase capitale ale lumii.

Consiliul Uniunii Europene

Este principalul organism decizional la nivelul UE şi reprezinta interesele Statelor Membre. De asemenea, de cel mult 4 ori pe an, şefii de stat sau/şi prim miniştrii se reunesc la nivel înalt în ceea ce se numeşte Consiliul European, pentru a stabili direcţii de politica la nivel european şi a gasi soluţii la problemele ce nu au putut fi rezolvate la nivel de Consilii. Are 6 roluri principale:

1. Adopta legislaţia europeana împreuna cu Parlamentul, în majoritatea domeniilor

2. Coordoneaza politicile economice ale statelor membre

3. Încheie înţelegeri la nivel internaţional

4. Aproba, împreuna cu Parlamentul, bugetul European

5. Dezvolta Politica Externa şi de Securitate Comuna (PESC)

6. Coordoneaza colaborarea tribunalelor şi forţelor poliţieneşti naţionale în probleme de criminalitate.

Fiecare stat membru are o Reprezentanţa permanenta la Bruxelles care apara interesele naţionale la nivel European şi ai caror şefi se întâlnesc saptamânal în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) pentru a stabili agenda Consiliului, cu excepţia majoritaţii problemelor legate de agricultura, de care se ocupa Comitetul Special pentru Agricultura. Preşedenţia Consiliului este asigurata prin rotaţie de fiecare stat membru pentru 6 luni. România va deţine acest rol în perioada iulie -decembrie 2019. Preşedenţia Consiliului este asistata de Secretariatul General iar secretar general a fost reales, în 2004, Javier Solana, ce îndeplineşte şi funcţia de Înalt Reprezentant pentru PESC.

Curtea de Justiţie a Comunitaţilor Europene

Curtea de Justiţie, cu sediul la Luxemburg, a fost înfiinţata în anul 1952, cu scopul de a se asigura ca legea europeana este interpretata şi aplicata în acelaşi fel pe întreg teritoriul Uniunii. Are puterea de a judeca litigiile dintre statele membre, dintre instituţiile europene, dintre companii şi dintre indivizi. Este formata din 27 de judecatori şi 8 avocaţi generali numiţi, de comun acord, de guvernele statelor membre pentru o perioada de 6 ani, care poate fi reînnoita. Începând cu 12 ianuarie 2007, Camelia Toader din România s-a alaturat celorlaţi judecatori ai Curţii de Justiţie. Din cauza numarului foarte mare de cazuri pe care Curtea de Justiţie trebuie sa le rezolve, în 1989 a luat fiinţa Tribunalul de Prima Instanţa, ce se ocupa în special de cazuri aduse în faţa instanţei de catre persoane fizice, companii sau unele organizaţii, precum şi de cazuri legate de concurenţa. Are în componenţa cel puţin un judecator din fiecare stat membru, România fiind reprezentata de Valeriu Ciuca. Pentru soluţionarea litigiilor dintre Comunitatea Europeana şi funcţionarii sai a fost înfiinţat Tribunalul Funcţiei Publice.

Curtea Europeana de Conturi

Înfiinţata în 1975 cu sediul la Luxemburg, are rolul de a verifica daca fondurile europene, provenite de la contribuabilii europeni, sunt colectate şi cheltuite în mod corect şi legal. Are 27 de membri, numiţi pentru un mandat de 6 ani, ce poate fi reînnoit. România este reprezentata de Ovidiu Ispir. Curtea de Conturi, ca instituţie, nu deţine nici un fel de putere legala. Daca descopera neregularitaţi sau fraude, sesizeaza Oficiul European de Lupta Antifrauda -OLAF. OLAF, înfiinţat în 1999 în cadrul Comisiei Europene, are un statut independent special şi are misiunea de a conduce investigaţiile administrative antifrauda.

B.ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

Organisme financiare Banca Centrala Europeana

BCE a fost înfiinţata în 1998, are sediul în Germania, la Frankfurt am Main şi este complet independenta de instituţiile europene; este responsabila cu asigurarea stabilitaţii preţurilor şi colaboreaza strâns cu bancile centrale naţionale ale statelor din zona euro, formând grupul numit Eurosistem. În plus, BCE împreuna cu bancile centrale naţionale din statele membre formeaza Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Cele 16 state care au adoptat moneda euro sunt: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţarile de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia, Slovenia, Cipru, Malta şi Slovacia (2009).

Banca Europeana de Investiţii

BEI a fost creata în 1958, pe baza Tratatului de la Roma, cu sediul la Luxemburg. BEI este deţinuta de statele membre, care contribuie cu capital în funcţie de puterea economica proprie. Rolul iniţial era de a finanţa investiţiile majore de infrastructura ale statelor membre. Însa, în ultimele decenii, a finanţat şi alte proiecte, daca investiţiile au fost compatibile cu politicile europene. Principalele domenii de acordare de credite sunt creşterea competitivitaţii, promovarea procesului de integrare economica, protecţia mediului, modernizarea reţelelor europene de transport. BEI finanţeaza şi investiţii în ţarile care au încheiat acorduri de cooperare economica cu UE (ţarile din zona Marii Mediterane, Africa, zona Caraibelor, Pacific). BEI împreuna cu Fondul European de Investiţii (FEI) formeaza Grupul BEI. Fondul European de Investiţii a fost creat în 1994 pentru a sprijini apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Organisme specializate Ombudsman-ul European (Mediatorul European)

Mediatorul European, instituţie cu sediul la Strasbourg, primeşte şi investigheaza plângerile cetaţenilor europeni asupra eventualelor încalcari ale legii de catre instituţiile europene; ancheteaza, elaboreaza rapoarte pentru Parlament, dar nu poate impune sancţiuni. Pentru a depune o plângere la Mediatorul European trebuie sa fii rezident al UE, sa fi încercat sa soluţionezi incidentul mai întâi cu instituţia în cauza, cazul sa nu fi fost adus în instanţa şi sa nu fi trecut mai mult de 2 ani de la incident.

Responsabilul European pentru Protecţia Datelor

Autoritate independenta, înfiinţata în 2001, funcţionala din 2004, cu sediul la Bruxelles, Responsabilul European pentru Protecţia Datelor monitorizeaza procesele de colectare şi procesare a datelor cu caracter personal (spre exemplu date medicale, adrese, numere de telefon). Orice persoana care considera ca datele sale cu caracter personal colectate, prelucrate sau utilizate de o instituţie europeana sunt eronate sau au fost dobândite ilegal, poate înainta o plângere, iar daca aceasta este întemeiata, Responsabilul European poate facilita trimiterea cazului la Curtea de Justiţie.

 

Regiunea Capitalei Bruxelles (franceza Région Bruxelles-Capitale, neerlandeza Brussels Hoofdstedelijk Gewest, germana Region Brüssel-Hauptstadt) este una din cele 3 regiuni ale statului federal belgian. Este formata din 19 comune, cu o suprafaţa totala de 161 km² complet urbanizata şi cu o populaţie de peste un milion de locuitori. Regiunea este predominant francofona -aproximativ 85-90% din populaţie este vorbitoare de franceza (inclusiv imigranţi), şi circa 10-15% sunt vorbitori de neerlandeza. În ianuarie 2006, 73.1% din populaţie erau cetaţeni belgieni, 4.1% francezi, 12.0% cetaţeni din alte state ale Uniunii Europene (care se exprima de obicei în franceza sau engleza), 4.0% cetaţeni marocani, iar 6.8% alţi cetaţeni din afara UE.

Societatea de Transport Intercomunal Bruxelles opereaza metroul din Bruxelles şi o reţea de linii de autobuz şi tramvai, dar se ocupa şi de administraţia drumurilor în cele 19 comune.

Cele 19 comune
Idx Denumire franceză Denumire neerlandeză Suprafaţă Populaţie Cod poştal
1 Anderlecht Anderlecht 17.74 100.967 1070
2 Bruxelles Brussel 32.61 153.659 1000,1020, 1120,1130
3 Ixelles Elsene 6.34 80.754 1050
4 Etterbeek Etterbeek 3.15 43.311 1040
5 Evere Evere 5.02 34.987 1140
6 Ganshoren Ganshoren 2.46 21.864 1083
7 Jette Jette 5.04 45.027 1090
8 Koekelberg Koekelberg 1.17 19.326 1081
9 Auderghem Oudergem 9.03 30.183 1160
10 Schaerbeek Schaarbeek 8.14 119.573 1030
11 Berchem-Sainte-Agathe Sint-Agatha-Berchem 2.95 21.074 1082
12 Saint-Gilles Saint-Gillis 2.52 45.873 1060
13 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 5.89 85.360 1080
14 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 1.14 25.030 1210
15 Woluwe-Saint-Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe 7.22 49.336 1200
16 Woluwe-Saint-Pierre Sint-Pieters-Woluwe 8.85 38.712 1150
17 Uccle Ukkel 22.91 76.909 1180
18 Forest Vorst 6.25 49.320 1190
19 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 12.93 24.178 1170

Societaţile de transport flamanda De Lijn şi valona TEC asigura legaturi rutiere cu celelalte regiuni ale Belgiei. Societatea Naţionala de Cai ferate Belgiana leaga majoritatea localitaţilor importante belgiene, iar o serie de servicii feroviare internaţionale, precum Thalys, Eurostar, TGV, ICE, fac legatura cu marile capitale europene. Regiunea este de asemenea deservita de doua aeroporturi, Aeroportul Internaţional Bruxelles Zaventem şi Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud.

Începând cu anul 1991, floarea de iris este emblema Regiunii bruxelloise, iar alegerea simbolului s-a facut pe baza prezenţei milenare a plantei în regiune.

Oraşe mai mari

Anvers ( neerlandeza Antwerpen - numele oficial, engleza Antwerp, spaniola Amberes ) este capitala regiunii Flandra şi unul din cele mai mari porturi europene. Muzeul Plantin-Moretus a fost înscris în anul 2005 în patrimoniul cultural mondial UNESCO. Anvers ....oraşul lui Rubens, centrul mondial al diamantelor, oraşul creatorilor de moda de renume, o metropola primitoare, animata şi multiculturala ....

Liège (neerlandeza Luik, valona Lidje, germana Lüttich ) este capitala provinciei cu acelaşi nume din Valonia, pe cursul fluviului Meuse şi are o populaţie de 189.510 locuitori. Timp de 8 secole, Liège a fost capitala unui principat ecleziastic. Datorita trecutului sau istoric, oraşul este bogat în vechi monumente laice şi religioase, muzee, locuri de promenada. Revoluţia Franceza va provoca dizolvarea principatului de Liège şi anexarea sa la Franţa în 1795. A urmat atribuirea lui catre Ţarile de Jos în anul 1815, prin Congresul de la Viena. Revoluţia de la 1830 are ca rezultat independenţa noului stat belgian, ce include provincia şi oraşul Liège.

Bruges (neerlandeza Brügge ) este capitala provinciei Flandra de Vest din regiunea Flandra, fiind numit şi "Veneţia Nordului". Basilica din Bruges pastreaza, potrivit legendei, un flacon cu Sfântul Sânge. Din anul 2000, centrul istoric vechi al oraşului este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

 

Regatul Belgiei (neerlandeza Koninkrijk België, franceza Royaume de Belgique, germana Königreich Belgien), cunoscut colocvial ca Belgia (neerlandeza België, franceza Belgique, germana Belgien) este o ţara situata în Europa de Vest. Este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene şi gazduieşte majoritatea instituţiilor acesteia, precum şi alte instituţii internaţionale importante, inclusiv sediul NATO (OTAN). Belgia ocupa un teritoriu de 30.528 km² şi are o populaţie de aproximativ 10,5 milioane de locuitori, învecinându-se cu Ţarile de Jos, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franţa şi Marea Nordului. Este situata pe frontiera ce divide Europa germanica de Europa latina, iar cele doua mari regiuni ale ţarii marcheaza acest lucru. Regiunea de limba neerlandeza - Flandra, situata în jumatatea de nord a ţarii, are 58% din populaţie, iar regiunea de limba franceza

- Valonia, situata în jumatatea de sud, grupeaza 32% din populaţie. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingva, este o enclava majoritar francofona situata în Regiunea Flamanda, dar în apropiere de frontiera cu regiunea valona şi are 10% din populaţie. O comunitate germanofona mica exista în estul Valoniei.

Numele "Belgia" este derivat din numele provinciei romane Gallia Belgica, situata în extremitatea nordica a Galiei, locuita iniţial de catre belgi, un amestec de popoare celtice şi germanice. Aceştia sunt menţionaţi de catre Iulius Cezar în "Comentarii de Bello Gallico", fiind consideraţi cei mai puternici dintre gali: "Horum omnium fortissimi sunt Belgæ".

Contextul istoric particular a facut ca organizarea politica belgiana sa fie foarte complexa. În secolul al XIX-lea, elita politica şi economica majoritar francofona în întreaga ţara a neglijat sistematic populaţia flamanda, care a contracarat printr-o mişcare de emancipare la sfârşitul secolului al XIX -lea şi începutul secolului al XX-lea. La sfârşitul celui de al doilea razboi mondial comunitaţile francofone şi neerlandofone au marcat politica statului prin tendinţele pronunţate de autonomie. Tensiunile intracomunitare au crescut iar unitatea statului a ajuns sa fie pusa în discuţie. Începând din anii 1970 o serie de reforme instituţionale au transformat statul unitar într-un stat federal cu trei nivele de guvernare, menite sa asigure un compromis care minimizeaza tensiunile lingvistice, culturale şi economice.

De la înfiinţarea sa în 1831, Belgia este o monarhie constituţionala ereditara. Regele, plasat de Constituţie deasupra considerentelor ideologice şi religioase, a dezbaterilor politice şi a intereselor economice, are rol de arbitru si aparator al unitaţii şi independenţei ţarii. Regele Albert al II-lea, al şaselea rege al belgienilor, a depus juramântul la 9 august 1993. Este casatorit cu Donna Paola Ruffo di Calabria şi au împreuna trei copii: Prinţul Philippe, Prinţesa Astrid şi Prinţul Laurent, care la rândul lor şi-au întemeiat familii. Informaţii despre monarhia belgiana de la începuturi şi pâna în prezent se gasesc pe pagina web: www.monarchie.be.

Şeful statului este Regele, care are însa prerogative reduse. El numeşte prim ministrul, dar acesta trebuie sa aiba sprijinul Parlamentului. Prim ministrul este şeful guvernului federal, format dintr-un numar egal de miniştrii neerlandofoni şi francofoni. Sistemul juridic este bazat pe dreptul civil ce îşi are originile în Codul Napoleonian. Curtea de Casaţie este nivelul cel mai înalt al ierarhiei juridice, fiind superioara Curţii de Apel. Parlamentul federal este bicameral, format din Senat şi Camera Reprezentanţilor. Primul are 40 membri aleşi, 21 reprezentanţi ai comunitaţilor şi 10 membri cooptaţi. Membrii majori ai familiei regale aflaţi în lista de succesiune la tron sunt senatori de drept. Camera Inferioara este formata din 150 reprezentanţi aleşi în 11 arondismente electorale, prin vot proporţional. Deoarece Belgia este una dintre puţinele ţari cu participare la vot obligatorie, înregistreaza una dintre cele mai mari prezenţe la vot.

Pe lânga nivelul federal, conform reviziei Constituţiei din 1993, Belgia are înca doua niveluri de administraţie federala:

trei comunitaţi lingvistice: Comunitatea flamanda, franceza şi germanofona

trei regiuni: › Flandra, subdivizata în 5 provincii: Anvers, Limburg, Flandra de Est, Flandra de Vest, Brabantul Flamand ›Valonia, subdivizata în 5 provincii: Brabantul Valon, Namur, Liège, Hainaut, Luxemburg › Regiunea Capitalei Bruxelles

 

Fiecare Comunitate şi Regiune are propria adunare legislativa şi propriul guvern. Regiunea Capitalei Bruxelles este oficial bilingva, ambele Comunitaţi majore exersându-şi autoritatea pe teritoriul acesteia, existând însa şi o Comisie Comunitara Comuna.

Limbile na ţionale: franceza, neerlandeza, germana Moneda: euro (EUR) Ziua naţionala: 21 iulie

Imnul naţional: la Brabançonne

Drapel: 3 benzi verticale -negru, galben, roşu. Culorile drapelului sunt cele batute pe moneda vechiului ducat de Brabant, care avea gravat un leu de aur (galben) pe un fundal de nisip (negru), cu gheare şi dinţi însângeraţi (roşu).

Deviza: Uniunea face forţa!

Zile de sarbatoare naţionale: 1 Ianuarie, Paştele, 1 Mai, Înalţarea, Rusaliile, 21 Iulie, 15 August (Adormirea Maicii Domnului), 1 Noiembrie (Sarbatoarea Tuturor Sfinţilor), 11 Noiembrie (Armistiţiul din 1918), 25 Decembrie. Serviciile publice federale sunt de asemenea închise în 15 Noiembrie (Sarbatoarea Regelui).

Fotbalul şi ciclismul sunt sporturi populare în rândul belgienilor. Eddy Merckx este considerat a fi cel mai mare ciclist din toate timpurile. În fotbal, Jupiler League este competiţia fotbalistica cea mai importanta, iar cluburi ca

R.S.C. Anderlecht au avut deseori succese importante pe plan european. În ultimii ani doua jucatoare de tenis belgiene s-au clasat pe prima poziţie în clasamentul WTA: Kim Clijsters şi Justine Henin. Circuitul Spa -Francorchamps gazduieşte Marele Premiu al Belgiei din calendarul competiţiei Formula 1. Pilotul belgian Jacky Ickx a câştigat 8 mari premii şi a terminat de doua ori pe locul II în Campionatul Mondial de Formula 1. Thierry Boutsen este un alt pilot belgian care a câştigat 3 curse în 1989 şi 1990. În 1920 oraşul Anvers a gazduit Jocurile Olimpice de vara, în 2000 Belgia a gazduit împreuna cu Olanda, Campionatul European de Fotbal, iar Beneluxul şi-a depus candidatura pentru a gazdui ediţia din 2018 a Campionatului Mondial de Fotbal.

 

 

sigla

Informatii si documente utile

Ghidul romanului in Belgia

Stiri din Belgia si România

Intalniri si evenimente

FORUM de discutii

Integrare în Belgia

Intrebari frecvente

Transmisii TV live

Programe TV românesti online


ROMBEL ( www.rombel.com) - Români în Belgia, reprezinta cea mai larga comunitate virtuala a românilor din Belgia, având drept scop informarea si liberul schimb de informatii dintre acestia. Creat în anul 2002,

si numarand în prezent peste 10000 de membri (2015 ), ROMBEL foloseste ca suport internetul, cel mai rapid si practic mod de comunicare

între românii din diaspora, având o arie de acoperire si o audienta practic nelimitate.

În decursul celor 13 ani de existenta, ROMBEL a evoluat de la un grup de discutii catre un portal de comunicare si informare interactiva si ca reprezentant 'de facto' al comunitatii virtuale a românilor din Belgia. Prin membri sai, ROMBEL s-a implicat în mai multe actiuni caritabile, ajutând mai multi copii din România sa ajunga în Belgia la operatii medicale complexe, a ajutat la strângerea de ajutoare pentru victimele inundatiilor din România (2006) si a fondat primul Turneu de fotbal al Românilor din Diaspora (2006).

Evolutia si dinamica forumului s-a mutat rapid din spatiul virtual si în cel real, întâlniririle lunare ale românilor din Belgia organizate de Rombel adunând împreuna sute de români în diverse orase ale Belgiei.

Sunt notabile doua evenimente de traditie care se organizeaza neintrerupt de mai multi ani:

- Petrecerea anuala Rombel de Mos Nicolae care se desfasoara incepand cu 2003 in diverse locatii din Belgia, si care incearca sa refaca atmosfera romaneasca a sarbatorilor de iarna si sa aduca bucurii celor mici.


- Rombel Village, este sarbatoarea verii care se intinde pe perioada unui weekend in preajma  solstitiului de vara, la Lac de léau D'heure in apropiere de Charleroi, are loc neintrerupt din anul 2008. Este o iesire la iarba verde, cu cortul, alaturi de prieteni, muzica, foc de tabara si nenumarate gratare incinse, culminand cu petrecerea de sambata seara.


Începând din ianuarie 2008, Rombel transmite în direct în fiecare sâmbata si duminica slujba si evenimentele

religioase din Biserica Sf. Nicolae din Bruxelles, o premiera absoluta în diaspora româneasca.

In anul 2009 echipa Rombel a realizat si publicat "Ghidul Romanului in Belgia" atat in versiune on-line cat si tiparita, de asemenea o permiera in diaspora romaneasca de pe batranul continent. In anul 2013, a fost editata editia a II-a a ghidului, avand acum 200 de pagini de informatii utile pentru romanii sositi in Belgia.

Ghidul Romanului in Belgia - Editia 2009

Ghidul Romanului in Belgia - editia 2013Incepand cu 2014 organizeazam Dialogurile Rombel, un eveniment semestrial unde romanii au ocazia sa intre in dialog direct cu reprezentanti avizati din interiorul comunitatii in despre problemele lor stringente (integrare, drepturi, etc..).


Dorind sa-si pastreze în continuare caracterul independent si neconformist, ROMBEL va continua sa promoveze comunicarea, actiunile culturale, sportive si caritabile, organizate atât de noi cât si de alte organizatii partenere, pentru românii din diaspora si va continua sa promoveze imaginea României si românilor în Belgia si în lume.ROMBEL poate fi accesat la adresa: 
WWW.ROMBEL.COM sau WWW.ROMBEL.ORG. Pentru a ne contacta, pentru propuneri de colaborare, parteneriate sau pentru reclama pe RomBel (sponsorizare), 
e-mail: contact@rombel.com sau prin formularul on-line. 

Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă a lansat materialul de informare Ghidul alegătorului român din străinătate

Pe data de 7 iunie 2009, în România vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European.
Legislaţia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European este reprezentată de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare. Cetăţenii români aflaţi în străinătate au posibilitatea să aleagă reprezentanţii României în Parlamentul European.